Cần Thợ Nails Biết Làm Everything Income Mùa Đông $1100-$1300/Week Mùa Hè $1200-$1800/Week

Phone: (412) 977-8884. Area: Pittsburgh, Pennsylvania. Zipcode: 15237
Cần thợ Nails biết làm everything bao lương $3200-$4000/month tùy theo kinh nghiệm hay ăn chia tùy ý. Income hiện tại cho mùa đông $1.100-$1.300/ week, mùa hè $1.200-$1.800/ week. Nếu đang tìm chỗ làm ổn định lâu dài thì đây là chỗ thích hợp nhất. Không khí làm việc thoải mái, giá làm cao, tip good, khách hàng hiền. chi tiết xin vui lòng liên lạc hoặc text 412-977-8884; 412-944-9077.

Tin liên quan

Cần Thợ Nails Biết Làm Everything Income Mùa Đông $1100-$1300/Week Mùa Hè $1200-$1800/WeekCần Thợ Nails Biết Làm Everything Income Mùa Đông $1100-$1300/Week Mùa Hè $1200-$1800/WeekCần thợ Nails biết làm everything bao lương $3200-$4000/month tùy theo kinh nghiệm hay ăn chia tùy ý. Income hiện tại cho mùa đông $1.100-$1.300/ week, mùa hè $1.200-$1.800/ week. Nếu đang tìm chỗ làm ổn định lâu dài thì đây là chỗ thích hợp nhất trên Bình chọn