Cần gấp thợ nail ở Utah

Phone: (801) 671-9361. Area: , . Zipcode: 84084
Cần gấp thợ Nail in West Jordan UT.
Nails and Spa at 7759 S 4800 W H, West Jordan, UT. Cần thợ nail biết làm chân tay nước, bột, dip. Thợ làm full time or part time. Tiệm mở cửa từ Mon- Sat: 9:30 am - 7:30 pm, Sun: 11:00 am - 5:00 pm. Thật lòng xin liên lạc Tân: 801-671-9361 or phone tiệm 801-282-0022. Thank you for watching!

Tin liên quan

Cần gấp thợ nail ở UtahCần gấp thợ nail ở UtahNails and Spa at 7759 S 4800 W H, West Jordan, UT. Cần thợ nail biết làm chân tay nước, bột, dip. Thợ làm full time or part time. Tiệm mở cửa từ Mon- Sat: 9:30 am - 7:30 pm, Sun: 11:00 am - 5:00 pm. trên Bình chọn