Cần Thợ Nail Khu Đông Khách In Mount Juliet TN

Phone: (615) 553-4314. Area: Mount Juliet, Tennessee. Zipcode: 37122

Cần Thợ Nail In Mount Juliet TN.

Tiệm No 1 Nail Bar in Mount Juliet, TN rất đông khách cần nhiều thợ Nail có bằng Tennessee. Biết làm bột, dip hoặc tay chân nước. Full time or part time. Không trừ tiền Supply của thợ. Tiệm khu mỹ trắng, khách rất dễ, tip rất cao. Không khí làm việc rất thoải mái. Mọi chi tiết xin liên lạc: 615-553-4314 hoặc 301-247-4947. Nếu không nghe máy kịp vui lòng để lại tin nhắn. Thank you! 

 
No 1 Nail Bar | 1752 North Mount Juliet Road Mt. Juliet, TN 37122

Tin liên quan

Cần Thợ Nail Khu Đông Khách In Mount Juliet TNCần Thợ Nail Khu Đông Khách In Mount Juliet TNCần Thợ Nail In Mount Juliet TN rất đông khách. Làm full time hoặc part time. Không trừ tiền Supply của thợ. Tiệm khu mỹ trắng, khách rất dễ, tip cao. trên Bình chọn