Cần Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước in TX

Phone: (210) 995-7909. Area: Mount Pleasant, Texas. Zipcode: 75455
Chúng tôi là: Vicky Ly and Katie Trần chủ tiệm nail ở 305 W Ferguson Rd (14.344,13 km) Mount Pleasant, Texas 75455. Hiện tiệm đang cần thợ nails có kinh nghiệm bột và chân tay nước. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm ở khu Mỹ trắng, giá nail cao, tip hậu, khách sang. Có chỗ ở cho thợ ở xa, nơi làm việc vui vẻ hòa đồng. Thật lòng muốn có nơi làm việc ổn định xin liên lạc để biết thêm chi tiết: 210-995-7909 (Vicky Ly) hoặc 405-778-0078 (Katie Trần). nếu không kịp nghe phone xin Anh Chị vui lòng để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại sau. Xin Cảm Ơn !

Tin liên quan

Cần Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước in TXCần Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước in TXCần Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước in TX, Tiệm ở khu Mỹ trắng, giá nail cao, tip hậu, khách sang. Có chỗ ở cho thợ ở xa, nơi làm việc vui vẻ hòa đồng trên Bình chọn