Cần Thợ Nail Biết Làm Chân Tay Nước Everything Càng Tốt In GA

Phone: (404) 936-2886. Area: Acworth, Georgia. Zipcode: 30101
Tiệm Kreative Nails & Spa ở 2538 Cedarcrest Rd Ste 119 Acworth, Georgia, gần khu nhà hàng đông đúc, đông khách, khách sang, đa số là Mỹ trắng. Tiệm đang cần thợ nail biết làm chân tay nước, everything càng tốt, nam/ nữ ok. Có bằng càng tốt. Tiệm làm 6 ngày/ tuần, đóng cửa thứ hai ( chủ nhật mở cửa từ 12:00 am- 6:00 pm, các ngày thường từ 10:00 am- 8:00 pm). Income cao, tip cao, lương tùy khả năng. Thợ mới ra trường Chủ sẽ training thêm tận tình chỉ bảo, tiệm làm việc rất vui vẻ, không tranh giành. Thật lòng muốn biết chi tiết xin vui lòng liên lạc: 404-936-2886 hoặc phone tiệm 770-974-8889 (nếu không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn).

Tin liên quan

Cần Thợ Nail Biết Làm Chân Tay Nước Everything Càng Tốt In GACần Thợ Nail Biết Làm Chân Tay Nước Everything Càng Tốt In GAcần thợ nail, thợ biết làm chân tay nước, everything càng tốt, nam/ nữ ok. Có bằng càng tốt. Tiệm làm 6 ngày/ tuần, đóng cửa thứ hai. Income cao, tip cao, lương tùy khả năng. Thợ mới ra trường Chủ sẽ training thêm trên Bình chọn