Cần Thợ Bột In Cumming GA Tay Nghề Yếu Sẽ Được Trainning

Phone: (706) 436-6619. Area: , .
Cần thợ nail kinh nghiệm làm bột bao lương hoặc ăn chia tùy theo tay nghề. Thợ tay nghề còn yếu sẽ được training. Tiệm khu Mỹ trắng 98%. Good income, giá nail cao, tip cao, khách sang và lịch sự. Chủ vui vẻ, hòa đồng, môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái như gia đình. Thật lòng quan tâm xin liên lạc: 706-436-6619.

Tin liên quan

Cần Thợ Bột In Cumming GA Tay Nghề Yếu Sẽ Được TrainningCần Thợ Bột In Cumming GA Tay Nghề Yếu Sẽ Được TrainningCần thợ nail kinh nghiệm làm bột bao lương hoặc ăn chia tùy theo tay nghề. Thợ tay nghề còn yếu sẽ được training. Tiệm khu Mỹ trắng 98%. Good income, giá nail cao, tip cao, khách sang và lịch sự. Chủ vui vẻ, hòa đồng, môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái trên Bình chọn