Cần Thợ Bột Chân Tay Nước Bao Lương $4500-$5000/MO

Phone: (423) 314-7846. Area: Prattville, Alabama. Zipcode: 36066
Cần thợ nails có kinh nghiệm làm bột, chân tay nước. Bao lương $4500- $5000/ tháng, có chỗ ở sạch sẽ, thoải mái cho thợ ở xa, cách tiệm 5 phút. Khách tiệm 90% khách Mỹ trắng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 423-314-7846 (Cody or Lee) or 334-361-4600 (w).

Tin liên quan

Cần Thợ Bột Chân Tay Nước Bao Lương $4500-$5000/MOCần Thợ Bột Chân Tay Nước Bao Lương $4500-$5000/MOCần thợ nails có kinh nghiệm làm bột, chân tay nước. Bao lương $4500- $5000/ tháng, có chỗ ở sạch sẽ, thoải mái cho thợ ở xa, cách tiệm 5 phút. Khách tiệm 90% khách Mỹ trắng trên Bình chọn