Cần Sang Tiệm Nail Mới Build In Fortworth Texas

Phone: (210) 571-3785. Area: Fort Worth, Texas.
Cần sang tiệm nail mới build Vùng Fortworth Tiểu bang Texas. Tiệm có 4 bàn 5 ghe pedicure Máy giặt máy sấy đầy đủ, Rent re $1200 (free nuoc ) Tất cả đồ trong tiệm new. Tiệm rộng có thể build thêm ghế. Cửa hậu rất thoáng mát, parking rộng rãi. Tiệm trong khu shopping center, Dân cư đông đúc, Thành phố đang phát triển, Khu Mỹ trắng khách sang giá nail cao. Xung quanh tiệm có tiệm vàng, Nhà hàng, Câu lạc bộ thể thao. 
Để biết thêm chi tiết . Xin liên lạc 210-571-3785. (Không kịp nghe phone xin vui lòng text mes sage .

Tin liên quan

Cần Sang Tiệm Nail Mới Build In Fortworth TexasCần Sang Tiệm Nail Mới Build In Fortworth TexasCần sang tiệm nail mới build Vùng Fortworth Tiểu bang Texas. Tiệm có 4 bàn 5 ghe pedicure Máy giặt máy sấy đầy đủ, Rent re $1200 (free nuoc ) Tất cả đồ trong tiệm new trên Bình chọn