Cần sang tiệm nail in Mansfield Texas

Phone: (682) 597-4935. Area: Mansfield, Texas.
Cần sang tiệm nail Mansfield Nails & Spa in Mansfield Texas . Tiệm khu mỹ trắng Có 9 ghế pedicure, 8 bàn nail, 6 station tóc, 2 phòng wax, 1 phòng supply, 1 phòng ăn, 1 office, 1 restroom. Rộng 1900 sqft, rent $4400. Trước mặt là Walmart và nhà thờ lớn của Mansfiled. Giá bán $95K có thể thương lượng. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc Kim 682-597-4935 ( call or text message), phone tiệm 817-539-9484

Tin liên quan

Cần sang tiệm nail in Mansfield TexasCần sang tiệm nail in Mansfield TexasCần sang tiệm nail in Mansfield Texas Tiệm khu mỹ trắng Có 9 ghế pedicure, 8 bàn nail, 6 station tóc, 2 phòng wax, 1 phòng supply, 1 phòng ăn, 1 office, 1 restroom. Rộng 1900 sqft, rent $4400. Trước mặt là Walmart và nhà thờ lớn của Mansfiled trên Bình chọn