Cần Nhiều Thợ Nails Bao Lương Cao Tip Hậu In Waco Texas

Phone: (245) 732-0277. Area: Waco, Texas.
ZiZi Pedispa & Nails in Waco, Texas. Cần nhiều thợ nails cho 2 tiệm. Thợ bột chân tay nước hoặc everything càng tốt, bao lương, có chổ ở cho thợ ở xa. Tiệm khu khách Mỹ trắng,  đông đúc, khách walk in nhiều và khách sang trọng. Không khí làm việc thoải mái thân thiện , chia tua đều không tranh giành. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 245-732-0277 | 817-773-5147 | 817-966-9024

Tin liên quan

Cần Nhiều Thợ Nails Bao Lương Cao Tip Hậu In Waco TexasCần Nhiều Thợ Nails Bao Lương Cao Tip Hậu In Waco TexasZiZi Pedispa & Nails in Waco, Texas. Cần nhiều thợ nails cho 2 tiệm. Thợ bột chân tay nước hoặc everything càng tốt, bao lương, có chổ ở cho thợ ở xa. Tiệm khu khách Mỹ trắng,  đông đúc, khách walk in nhiều và khách sang trọng. Không khí trên Bình chọn