Cần Nhiều Thợ Nail Biết Làm Everything In FL

Phone: (561) 373-3816. Area: Pompano Beach, Florida. Zipcode: 33411
Cần nhiều thợ nail biết làm everything, nam/ nữ đều được, thợ làm full time or part time. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Nếu thợ tay nghề yếu mới ra trường sẽ được training thêm, Chủ sẽ sắp xếp chỗ ở cho thợ. Thợ làm lâu dài trên 3 năm sẽ được tặng 1 vé về Việt Nam, các ngày lễ đều có thưởng cho thợ. 
Tiệm làm việc rất vui vẻ, hòa đồng như gia đình, mở cửa từ 9:00 am- 7:30 pm, mở 7 ngày/ tuần. Tiệm ở 10129 Southern Blvd Royal Palm Beach, FL 33411, trong khu shopping center, rất đông khách. Khách làm bột và dip nhiều, giá nail cao
Thật lòng muốn có nơi làm việc ổn định xin liên lạc: 561-373-3816 hoặc phone tiệm 561-790-7010.

Tin liên quan

Cần Nhiều Thợ Nail Biết Làm Everything In FLCần Nhiều Thợ Nail Biết Làm Everything In FLCần nhiều thợ nail biết làm everything, nam/ nữ đều được, thợ làm full time or part time. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Nếu thợ tay nghề yếu mới ra trường sẽ được training thêm, Chủ sẽ sắp xếp chỗ ở cho thợ trên Bình chọn